Zpět

Přednáška

Home
  • Sjednocená komunikace (UC) ve státní správě
  • Čas konání: Po 16.05.2022 15.50–16.05
  • Myšlenky sjednocené komunikace (UC) sahají do počátku osmdesátých let minulého století a jsou spojeny s výrazným rozvojem digitálních způsobů přenosu informací, elektronické pošty a interaktivních hlasových systémů (IVR). Vše bylo ale orientováno na uzavřené ekosystémy podniků a organizací. Uzavřenost řešení byla hlavním důvodem, proč rozvoj sjednocené komunikace nebyl takový jaký se očekával. V dnešní době, kdy většina populace v produktivním věku používá mobilní telefony s daty, jsou ve velké míře používány komerční služby, které zabezpečují rychlou výměnu a sdílení informací. Tento fenomén s sebou přináší základní problém, protože uživatelé komerční nástroje využívají i pro výměnu a sdílení citlivých služebních nebo pracovních informací. Naše řešení představuje způsoby, jakým způsobem je možné využít prvky sjednocené komunikace pro jednoduchou bezpečnou komunikaci mezi zaměstnanci.
  • Prostor: Jednací sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.