Zpět

Přednáška

Home
  • Moderní efektivně řízená knihovna
  • Čas konání: Po 1.4.2019 15.55–16.10
  • Knihovna J. Mahena v Brně patří se svými 36 pracovišti na území celého Brna k největším veřejným knihovnám v České republice. Právě rozsah této sítě i povaha komunikovaných dat klade stále větší požadavky na informační systém. Účelem projektu Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna, bylo komplexní řešení informačního systému knihovny. Cílem bylo nastavení efektivního řízení organizace prostřednictvím workflow elektronických dokumentů, řízení projektů, poskytnutí nástrojů efektivního managementu na všech úrovních řízení organizace. Nový knihovnický SW zajistil potřebnou úroveň a přístupnost služeb pro klienty KJM. Významný je aspekt provázanosti všech agend včetně doposud izolovaného knihovního systému. Velmi důležitým kritériem bylo také zajištění bezpečnosti informačního systému a v neposlední řadě i splnění nařízení EU v oblasti eIDAS a GDPR. Implementace celého řešení byla zahájena v červnu 2018 a ostrý provoz postupně zahajován od prosince 2018.
  • Prostor: Eliščin sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.