Zpět

Přednáška

Home
  • Digitální platformy: uplatnění v rámci menších měst a venkovských oblastí
  • Čas konání: Po 16.05.2022 17.15–17.25
  • Digitální platformy jsou ekonomickým fenoménem propojující tradiční pojetí trhu s technologickými inovacemi. Zároveň se staly základním prvkem využitelným pro udržitelný rozvoj měst v souladu s koncepcí Smart City. Trh s platformami vykazuje rostoucí trend, který lze čekat i do budoucna. Lze je využít i v rámci udržitelného rozvoje menších měst a venkova. Zejména v rámci zatraktivnění cestovního ruchu či zavedení inovací pro zlepšení spokojenosti obyvatel. Jednou z hlavních bariér může být digitální gramotnost obyvatel daného území. Lze očekávat, že starší generace bude i nadále tíhnout k tradičnějším formám. Další generace, počínající mileniály, využívají platformy prakticky dennodenně a jsou schopné je používat bez větších obtíží. K efektivnímu využití je třeba najít optimální řešení implementace platforem s ohledem na charakter a velikost, respektive rozpočet, města.
  • Prostor: Labský sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.