Zpět

Přednáška

Home
  • Aktuální trendy vedení spisových služeb
  • Čas konání: Po 1.4.2019 13.15–13.30
  • V současné době se významně rozvíjí rozsah a kvalita eGovernmentu a právního prostředí, v němž je budován. Jeho rychlý vývoj má zásadní dopad také na systémy elektronických spisových služeb. Původci dokumentů vedoucí spisovou službu v elektronické podobě jsou povinni zajistit jejich odbornou správu po celý životní cyklus dokumentů od zajištění příjmu a evidence až po vyřazování dokumentů, a to včetně kontroly všech činností. Základní otázkou proto je, zdali je veřejná správa skutečně dobře připravena a zvládá přizpůsobit systémy spisových služeb novým požadavkům. Je současný stav ideální, nebo má veřejná správa k dobrému stavu ještě daleko? Jak jsou naplňovány všechny požadavky příslušných právních předpisů v každodenní praxi? Co prokázaly výsledky analýzy informačních systémů pro správu dokumentů ve veřejném sektoru? Se současnou situací a výhledem vás seznámí prezentace ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Jiřího Úlovce.
  • Prostor: Labský sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.