Zpět

Přednáška

Home
  • Lesk a bída elektronického podepisování
  • Čas konání: Po 1.4.2019 13.45–14.00
  • Rozvoj eGovernmentu a digitalizace probíhá ve veřejné správě už řadu let. Cílem příspěvku je ukázat přínosy digitalizace a upozornit na překážky z pohledu krajské samosprávy. Příspěvek popíše konkrétní přístup Moravskoslezského kraje (MSK), zkušenosti a upozorní na problémy, které souvisí s elektronickým vyřizováním agend v souladu s EIDAS. Prosazování eGovernmentu MSK dlouhodobě podporuje v rámci možnosti krajské samosprávy. Externě umožňuje podávání veškerých žádosti o dotace elektronicky, na portálu služeb nabízí různé agendy k vyřízení elektronicky, rozvíjí chytré technologie. V rámci architektury korporace uplatňuje principy sdílení, interně prosazuje elektronický oběh dokumentů (70 elektronizovaných agend), prakticky uplatňuje principy Úřadu 4.0. (robotizace agend). Přesto se veřejné správě nedaří v oblasti digitalizace zásadní průlom. Proč se veřejná správa „brání být smart“? Těch překážek je více. Potřeba vyřizování ze strany občanů je spíše nárazová – o to více otřásá důvěrou občanů v eGovernment uživatelsky nepříliš přívětivé prostředí digitálních služeb, chabý marketing, nevyjasněné cíle, stále převládající resortismus. Legislativa nestíhá technologický rozvoj. Nejednoznačná metodika, nedostatečná zkušenost, chybějící školení a personální zajištění. Problematický zákon o veřejných zakázkách z pohledu rozvoje informačních systémů apod. Příspěvek se zaměří především na problémy o kterých se až tak moc nemluví:
    • Nejednoznačná pravidla v oblasti datové infrastruktury veřejné správy – data strategická surovina
    • Chybějící manažerské nástroje pro elektronické podepisování – podepsání dokumentů v digitální podobě je pro schvalujícího řádově delší než v papírové formě
    • Neexistence národního digitálního archivu a nejasná pravidla pro střednědobé a dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů
  • Prostor: Labský sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.