Zpět

Přednáška

Home
  • Smart Prague: od konceptu k realizaci
  • Čas konání: Po 1.4.2019 16.30–16.45
  • Koncepce Smart Prague 2030 vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Bylo definováno šest klíčových oblastí, kde bude mít zavádění moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Řada technologických novinek je zaváděna do městského prostoru v režimu pilotního provozu, který zaručí otestování technologie a teprve po vyhodnocení jejích přínosů se rozhodne o jejím případném rozšíření. Snížíme tak riziko zmařených investic do nových technologií nasazených ve velkém měřítku. Klíčové pro úspěch Smart Prague 2030 je zapojení městských společností a městských částí, stejně jako spolupráce s akademickým sektorem. Operátor ICT plní v celém procesu roli manažera při koordinaci naplňování koncepce.
  • Prostor: Labský sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.