Zpět

Přednáška

Home
  • Kdo jsou zastupitelé měst o obcí?
  • Čas konání: Út 2.4.2019 10.30–10.45
  • V roce 2018 proběhly v České republice komunální volby, ze kterých vzešlo 61 892 zastupitelů. Zastupitelé se liší například z pohledu věku, vzdělání, svých profesí a politické příslušnosti. Stejně tak se liší jednotlivé obce a povaha jejich lokální politiky. V malých obcích má lokální politika velmi specifický charakter oproti lokální politice ve velkých městech. Příspěvek nabízí výsledky jedné z nejrozsáhlejších analýz komunálních voleb, která byla za Ministerstvo vnitra vytvořena. Jejím cílem bylo odpovědět na otázky: Jak se odráží specifičnost malých obcí v profilu zastupitelů? Jaký je typický profil zastupitelů v nejmenších obcích a jaký je naopak ve městech? Jaké profese u zastupitelů převažují? Jaké procento zastupitelů má vysokoškolské vzdělání? Jaký je mezi zastupiteli poměr mužů a žen? Jaká je politická příslušnost zastupitelů? Lze vysledovat nějaké rozdíly mezi zastupiteli z různých krajů? Odpovědi na tyto otázky a další výsledky analýzy vám představí tento příspěvek.
  • Prostor: Malý sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.