Zpět

Přednáška

Home
  • Digitální Česko – Digitální ekonomika a společnost
  • Čas konání: Po 1.4.2019 12.20–12.50
  • Digitální Česko – Digitální ekonomika a společnost Ministerstvo průmyslu a obchodu je gestorem jednoho ze tří pilířů Digitálního Česka – Digitální ekonomika a společnost. Zároveň v návaznosti na tuto koncepci vzniká ve spolupráci s Platformou pro AI Svazu průmyslu a dopravy a vládou ČR Národní strategie umělé inteligence. V koncepci Digitálního Česka je kladen důraz nejen na výzkum, vývoj a inovace, ale také na připravenost občanů na změny trhu práce, vzdělávání a rozvoj digitálních dovedností.
    Ing. Petr Očko, Ph.D. – náměstek ministryně průmyslu a obchodu Inovace a umělá inteligence Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR má za cíl posílit výzkum a inovace, přičemž neopomíjí ani oblast umělé inteligence. Na podporu výzkumně-inovačních aktivit byl vyhlášen program TREND, ve kterém budou podporovány například nové digitální technologie, nanotechnologie nebo umělá inteligence. Národní strategie umělé inteligence by měla identifikovat klíčové oblasti, stanovit cíle a nástroje k jejich dosažení.
    Ing. Ivan Pilný – náměstek ministryně průmyslu a obchodu Digitální a odborné vzdělávání Jaké budou dopady umělé inteligence na trh práce? Jakou roli v tom hraje náš vzdělávací systém? Již nyní je nám jasné, že dopady budou v obou směrech zásadní. Některá pracovní místa na trhu práce vlivem automatizace a robotizace zcela zaniknou nebo se výrazně promění, některá nová pracovní místa naopak vzniknou, přičemž budou vyžadovány zcela nové kvalifikace a kompetence. Zásadní roli má v tomto vývoji nepochybně vzdělávání, které se musí co nejrychleji těmto změnám v dnešní digitální době přizpůsobit. Důraz by měl být kladen nejen na počáteční vzdělávání ve školách různého stupně, ale také na celoživotní vzdělávání, přičemž digitální technologie mohou celý systém vzdělávání zrychlit, zefektivnit a zatraktivnit.
  • Prostor: Malý sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.