Zpět

Přednáška

Home
  • Aplikace hlavního města Prahy jako nástroj digitalizace města
  • Čas konání: Po 20. 9. 2021 14.20–14.35
  • V současné době je patrná výrazná poptávka po digitalizaci procesů vztahujících se k agendě a činnostem města. Jedná se jak o digitalizaci „uvnitř“ orgánů města, tedy ze strany politického vedení i samotného úřadu, tak digitalizace „vně“, tedy směrem k občanům, a tedy uživatelům. Ačkoli se společnost Operátor ICT, a.s., podílí na obou těchto větvích digitalizace, v rámci této prezentace se zaměříme na pohled směrem k občanům a představíme některé aplikace, které jsou za tímto účelem vyvíjeny a spravovány. Ať už se liší zvolenými technologiemi, nebo jsou jejich funkce a zaměření v oblasti dopravních služeb, přístupu k otevřeným datům, podpory turismu, komunikaci s orgány města či komplexnímu poskytování informací, vždy je jejich cílem usnadnit a zjednodušit každodenní život občanů města.
  • Prostor: Malý sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.