Zpět

Přednáška

Home
  • Výbušniny už jen elektronicky
  • Čas konání: Po 20. 9. 2021 14.55–15.10
  • Vytvoření komplexního agendového informačního systému pro Státní báňskou správu je první implementací platformy SAMO od Asseco Central Europe ve veřejné správě. Státní báňská správa je tvořena Českým báňským úřadem a osmi obvodními báňskými úřady a zajišťuje různorodé spektrum kontrolních a správních činností souvisejících s dobýváním ložisek nerostů, podzemním stavitelstvím, nakládáním s výbušninami, nakládání s pyrotechnickými výrobky aj. Úkolem nového agendového systému je plynulá podpora všech těchto činností, usnadnění práce úřadu prostřednictvím automatické komunikace se základními registry nebo spisovou službou a elektronizace služeb směrem k veřejnosti. V příspěvku bude představena přeměna klasicky fungujícího úřadu v moderní veřejnou instituci umožňující plné elektronické fungování. Přeměna, která nespočívá pouze v nasazení nové technologie, ale především ve změně myšlení a návyků. Zkušenosti s digitální transformací úřadu představí zástupci managementu Českého báňského úřadu.
  • Prostor: Malý sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.