Zpět

Přednáška

Home
  • Účelové územní prvky a další novinky ve službách ČÚZK
  • Čas konání: Po 15.05.2023 12.30–12.45
  • V příspěvku představím několik novinek z oblasti poskytování dat ČÚZK. Zmíním se o nejnovějších úpravách aplikací Dálkový přístup, Dálkový přístup pro neregistrované uživatele a podíváme se na úpravy aplikace Nahlížení do KN. Ve druhé části příspěvku bych se zaměřil novinky z oblasti RÚIAN a to zejména na oblast zavádění účelových územních prvků (ÚÚP). V loňském roce byly do RÚIAN zavedeny ÚÚP definované Horním zákonem (dobývací prostory, chráněná ložisková území a zvláštní zásahy do zemské kůry). Představíme si aplikaci Veřejný dálkový přístup, která se oblékla do nového kabátu. Součástí těchto úprav bylo i poskytování údajů o ÚÚP.
  • Prostor: Přednáškový sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.