Zpět

Přednáška

Home
  • Inovace státního mapového díla z produkce Zeměměřického úřadu – Nová řada topografických map České republiky se představuje
  • Čas konání: Po 15.05.2023 12.45–12.55
  • Od 1. 7. 2023 dochází k nahrazení stávající Základní mapy ČR a Státní mapy 1:5000 novou podobou základního státního mapového díla středního měřítka z produkce Zeměměřického úřadu – Základní topografickou mapou ČR (ZTM ČR).
    Předmětem přednášky je představení hlavních změn nové podoby SMD. Jedna z nich se týká rozšíření a úpravy měřítkové řady. Hovořit se bude také o rozšíření obsahu map, úpravách ve značkovém klíči a designu tištěné verze ZTM ČR. Prostor bude věnován i určení jednotlivých měřítek, jejich přesnosti a podrobnosti. Samostatnou kapitolou pak jsou varianty map podle preferovaného souřadnicového referenčního systému a s tím související klady mapových listů a značení mapových listů. Závěr bude věnován formám publikovaných dat, která budou poskytována jako otevřená data s licencí CC BY 4.0.
  • Prostor: Přednáškový sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.