Zpět

Přednáška

Home
  • Implementace GeoInfostrategie 2020+
  • Čas konání: Po 15.05.2023 13.05–13.15
  • GeoInfoStrategie má za cíl nastavit jasná pravidla pro efektivní tvorbu, správu a využívání prostorových informací a vytvořit podmínky pro jejich začlenění do rozhodovacích procesů veřejné správy i celé společnosti. Veřejná správa může využívat prostorová data pro zajišťování ochrany životního prostředí, v dopravě, regionálním rozvoji, územním plánování, stavební činnosti, zemědělství, při řešení daňových potřeb státu, v oblasti státní statistiky, evidence a správy majetku, správy a rozvoje území apod. Prostorové informace mají mimořádný význam pro zajišťování bezpečnosti a obrany státu, prevenci kriminality, ochranu obyvatelstva, předcházení živelním či antropogenním (průmyslovým) pohromám.
  • Prostor: Přednáškový sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.