Zpět

Přednáška

Home
  • Prostorové plánování města Jihlavy
  • Čas konání: Po 15.05.2023 13.30–13.45
  • Město Jihlava využívá řadu nástrojů pro efektivní plánování jejího budoucího rozvoje. Jedním z těchto nástrojů je také geografický informační systém (GIS), který nabízí pohled prostřednictvím prostorových dat. Kromě základního pohledu na území města také odhaluje souvislosti nebo potenciál, který není vidět na první pohled. A analýzou dat, ať už prostorových nebo tabelárních, jsme schopni získat povědomí o územním potenciálu jednotlivých lokalit města pro jejich možné využití (na bydlení, výrobu nebo logistiku). Víme o vhodnosti/nevhodnosti jednotlivých lokalit pro daná využití těchto území. Díky systémově nastaveným pravidlům spolupráce s investory jsme tedy schopni pro daný záměr nabídnout ty lokality, které pro to mají nejen potřebnou výši potenciálu, ale jsou také ekonomicky efektivní. A takové pozemky pak detailně popsat, představit a nabízet investorům. Kromě rozvoje prostřednictvím soukromých investičních záměrů je tu také investiční plán, který ve výhledu na 10 let detailně eviduje investiční akce města. Každá akce je zařazena podle různých kritérií, finančně naplánována do jednotlivých let a pokud je to možné, tak i přesně lokalizována do území. Město tak získává detailní přehled o výši investic dle jednotlivých let nebo třeba také jednotlivých lokalit.
    Rádi bychom vám v souvislostech představili projekty Priority územního rozvoje města Jihlavy, Mapu pozemků pro investory a Investiční plán města Jihlavy.
  • Prostor: Přednáškový sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.