Zpět

Přednáška

Home
  • Průzkum spokojenosti na ČÚZK (výsledky průzkumu se zaměřením na služby)
  • Čas konání: Po 1.4.2019 12.00–12.10
  • ČÚZK nabízí svým klientům celou řadu služeb. Aby získal zpětnou vazbu o kvalitě nabízených služeb, rozhodl se v průběhu října a listopadu 2018 provést průzkum spokojenosti mezi náhodně vybranými klienty. Průzkum měl dvě části:
    • Osobní dotazování při odchodu klienta z katastrálního pracoviště, kde bylo cílem zjistit základní postoje klientů vůči katastrálním úřadům, nabízeným službám, práci zaměstnanců, přístup a způsob komunikace zaměstnanců a návrhy klientů na zlepšení poskytovaných služeb.
    • Online dotazování u uživatelů služeb resortu ČÚZK s cílem zjistit základní postoje klientů vůči on-line službám, zejména uživateli vnímanou úroveň poskytovaných služeb, vnímání uživatelské přívětivosti těchto služeb a návrhy na zlepšení poskytovaných služeb.
    V příspěvku budou krátce shrnuty výsledky průzkumu a vyvozené závěry.
  • Prostor: Přednáškový sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.