Zpět

Přednáška

Home
  • Služby vytvářející důvěru pro spisovou službu: přichází eLegalizace
  • Čas konání: Po 16.05.2022 9.35–9.50
  • Správný úřední postup opřený o využívání nástrojů, definovaných v nařízení eIDAS, včetně kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru, má v oblasti spisové služby značný dopad na důvěryhodnost a právní průkaznost spravovaných dokumentů. Dodržení těchto formálních náležitostí v kontextu udržitelnosti důkazního břemene po celou uchování dokumentu je klíčovým úkolem pro každého původce. V příspěvku bude poukázáno na význam jednotlivých služeb, zejména kvalifikovaných, a to i kontextu připravované novely nařízení eIDAS. Představíme i bezpečnostní, ekonomické a procesní výhody vzdáleného podepisování a pečetění při využití ve spisové službě GINIS.
  • Prostor: Eliščin sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.