Zpět

Přednáška

Home
 • Úspěch Česka v evropském srovnání – LIFO
 • Čas konání: Po 20. 9. 2021 14.20–14.30
 • Mezi hlavní svobody Společného trhu EU patří volný pohyb osob, zboží a služeb. Členské státy EU se proto zavázaly, že zajistí podmínky pro vzájemnou součinnost (interoperabilitu) svých veřejných správ a služeb. Evropská komise koordinuje a řídí tyto aktivity metodicky (např. European Interoperability Framework – EIF) v rámci evropských programů ISA (2010–2015) a ISA2 (2016–2020). Stav a pokrok interoperability napříč EU+ je od roku 2010 pravidelně sledován prostřednictvím tzv. National Interoperability Framework Observatory – NIFO.
  Bohužel, ČR z kapacitních aj. důvodů zaostávala v tomto monitoringu, ačkoliv věcně řadu požadavků na zajištění interoperability naplňovala, např. díky úspěšné implementaci základních registrů v r. 2012 a jejich širokému dalšímu využití v eGovernmentu.
  Resort ČÚZK má zkušenosti se správou RÚIAN, ISKN, ZABAGED aj., aktivním členstvím v národní koordinační struktuře (KOVIN, Nemoforum, RIVS), ale také s účastí v evropských harmonizačních projektech a s poskytováním řady datových sad a služeb podle pravidel INSPIRE. Po období ISA i ISA2 proto ČÚZK zajišťoval také zastoupení ČR ve skupině ISA Geospatial Solutions, zřízené Evropskou komisí. Tam se mj. podílel na přípravách, pilotním ověření i prvním oficiálním ročníku evropského monitoringu Location Interoperability Framework Observatory – LIFO, který přímo navazuje na NIFO jako jeho tematické rozšíření pro oblast interoperability lokalizačních dat a služeb. LIFO vychází z tzv. European Union Location Framework (EULF) Blueprint, který ve vazbě na obecnější EIF specifikuje pět okruhů a 19 souvisejících doporučení. Monitoring LIFO pak sleduje naplňování doporučení pomocí 49 specifických indikátorů.
  Cílovými okruhy jsou:
  • sladění politik a strategií,
  • integrace digitálních správ/vlád,
  • standardizace a opětovné použití (open data),
  • návratnost investic,
  • partnerství a rozvoj schopností.
  Pilotní kolo LIFO probíhalo na přelomu let 2019–2020 za účasti deseti evropských států. A Česká republika dosáhla celkově nejlepšího výsledku. Prvního oficiálního srovnání za rok 2020 se již zúčastnilo 23 států. Ale také v komplikovaném roce 2020 se podařilo prokázat, že domácí koncepty, realizace i různé formy harmonizace a koordinace úspěšně obstojí i v širším mezinárodním srovnání. Česko patří mezi 5 států (BE, CZ, DK, NL, NO), které výrazně převyšují evropský průměr ve všech sledovaných okruzích. V některých dokonce dominuje. Žádná ze zemí nenaplňuje doporučení maximálně. V měnícím se světě stále a všude rostou nároky na kvalitu dat a služeb, jejich snadnější a rychlejší dostupnost atd. Nároky logicky rostou i zde. Česko ale opakovaně prokázalo, že dokáže uchopit a postupně společně řešit problémy – alespoň v geoinformační doméně.
  Reference:
  • [EUR-Lex – 52017DC0134](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0134&from=EN)
  • [EULF Blueprint](https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-union-location-framework-eulf/eulf-blueprint)
  • [České geoinformace v evropském srovnání – LIFO](http://www.cagi.cz/upload/documents/konference/givs2021/20-GIVS-2021-Pauknerova-Eva.[1].pdf)
  • [Location Interoperability Framework Observatory](https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/location-interoperability-framework-observatory-lifo)
 • Prostor: Eliščin sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.