Zpět

Přednáška

Home
  • Vendor lock-in ve veřejných zakázkách na IT aneb boj s minulostí
  • Čas konání: Po 1.4.2019 14.35–14.50
  • V úvodu bude stručně vymezen pojem vendor lock-in a identifikován okamžik jeho vzniku. V návaznosti na uvedené bude pozornost věnována klíčové otázce, kterou aktuálně řeší řada zadavatelů, a to mantinelům pro užití jednacího řízení bez uveřejnění pro zadávání navazujících veřejných zakázek – typicky úprav či rozšíření původního IT řešení – vytýčených judikaturou správních soudů a rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Závěrem budou nastíněny v úvahu přicházející řešení a z rozhodovací praxe plynoucí doporučení pro futuro.
  • Prostor: Přednáškový sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.