Zpět

Přednáška

Home
  • Vazby mezi eHealth a eGov
  • Čas konání: Po 1.4.2019 9.45–10.00
  • Centrální sdílené služby eGovernmentu, mezi které mimo jiné patří datové schránky, služby základních registrů či infrastruktura CMS a KIVS, slouží orgánům veřejné moci takřka bezchybně již jednu dekádu. V novém pojetí eHealth prezentované Národní strategií elektronického zdravotnictví a věcným návrhem zákona o eHealth se již počítá s maximálním využitím těchto služeb. Je potřeba dobře nastavit parametry využívání na centrální úrovni (primárně Ministerstvo zdravotnictví) a lokální úrovni u poskytovatelů zdravotních služeb. Je nutné přinést výhody využívání služeb eGovernmentu, jako jsou notifikace změn údajů o fyzických osobách či zaručená elektronická identita, do běžné praxe poskytování zdravotních služeb. Odbor hlavního architekta eGovernmentu je v rámci své působnosti plně nápomocen všem subjektům resortu zdravotnictví při strategii využívání centrálních sdílených služeb eGovernmentu.
  • Prostor: Eliščin sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.