Zpět

Přednáška

Home
  • Digitálna cesta Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
  • Čas konání: Po 15.05.2023 14.30–14.50
  • Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) viac ako 10 rokov prevádzkuje hlavný agendový informačný systém – Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR (KIS NKÚ SR), v rámci ktorého sú elektronizované a digitalizované procesy kontrolných a podporných činností úradu.
    KIS NKÚ SR bol budovaný a je rozvíjaný v spolupráci so súkromným sektorom v súlade s princípmi e-governmentu a legislatívnymi požiadavkami informačnej a kybernetickej bezpečnosti SR. Viac ako 90 % procesov v rámci úradu je plne digitalizovaných, čo pomáha k otvorenosti a transparentnosti úradu. Údaje o kontrolnej činnosti sú zverejňované na portáli úradu a na portály otvorených údajov SR, pričom tieto dáta sú využívané v rámci in-house vyvíjanej aplikácie municipality map (MuMap).
  • Prostor: Jednací sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.