Zpět

Přednáška

Home
  • Chytrý svoz odpadu
  • Čas konání: Po 20. 9. 2021 15.15–15.30
  • OICT na území hl. m. Prahy provozuje nástroj, který zaměstnancům města a městských částí přináší on-line dohled stavu zaplněnosti a vytěženosti sběrných nádob na tříděný odpad se spodním výsypem. Ty jsou specifické v tom, že nelze jednoduše (vizuálně) zkontrolovat aktuální zaplněnost a svoz těchto nádob je finančně nákladnější než u nádob s vrchním výsypem. Impulzem je snaha optimalizovat frekvenci svozů tak, aby odpovídala reálné výtěžnosti za účelem lepší alokace finančních prostředků a šetření životního prostředí. Tzn. eliminace vyvážení ne zcela zaplněných kontejnerů (není maximálně využita kapacita nádoby), nebo naopak navýšení četnosti svozů v případech, kde je stávající frekvence svozu nedostatečná a nádoby jsou dlouhodobě přeplňované.
  • Prostor: Jednací sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.