Zpět

Přednáška

Home
  • Zkušenost měst z mezinárodních projektů: Jak je získat a jak je využít
  • Čas konání: Po 15.05.2023 13.25–13.35
  • Evropská města musí rychle reagovat na nároky plynoucí z klimatických závazků, společenských a geopolitických změn i rapidních inovací v soukromém sektoru. To vyžaduje zavádění inovací do fungování města, budování nové infastruktury, nové organizační modely a finanční nástroje i regulace a pobídky. Existuje řada mezinárodních programů podporujících městské inovace, včetně úzké spolupráce mezi evropskými městy, výzkumnými organizacemi, neziskovým sektorem a průmyslem. Jaké jsou hlavní přínosy mezinárodních projektů podporujících městské inovace? Jaké jsou předpoklady úspěšného projektu? A jak úspěšný projekt získat? Příspěvek představuje potenciál mezinárodních inovačních projektů podporovat městskou transformaci skrze pilotní projekty, organizační učení zapojených aktérů a vzájemné sdílení zkušeností mezi městy. Součástí jsou doporučení a lekce vycházející z praktických zkušeností Prahy a výzkumu s reprezentanty evropských měst v projektech financovaných z programu Horizon 2020.
  • Prostor: Labský sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.