Zpět

Přednáška

Home
  • Digitalizace procesu sběru a správy dat spotřeb energií v organizacích Královéhradeckého kraje
  • Čas konání: Po 15.05.2023 13.35–13.50
  • Digitalizace procesu je nadčasovým a inovativním způsobem řešení k zefektivnění celé oblasti spotřeby jednotlivých druhů energií a médií s potenciálem dalšího rozvoje. Cílem bylo zavedení systému dálkových odečtů energií (elektřina, plyn, teplo, voda) za účelem rozvoje stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2019, odstranění slabých míst současného systému sběru dat spotřeb energií, získání efektivního nástroje pro sledování spotřeb energií a plánování cílů, zefektivnění práce krajského týmu energetického managementu a odpovědných osob v organizacích, dále také zefektivnění a zkvalitnění vyhodnocování spotřeb energií s dopadem na plánování a realizaci investičních opatření a neustálé zlepšování (snižování spotřeb energií).
  • Prostor: Labský sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.