Zpět

Přednáška

Home
  • Nová služba ePortálu ČSSZ – Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ
  • Čas konání: Po 16.05.2022 13.50–14.10
  • Služba poskytuje informaci o měsíčních předpisech záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a jejich úhradách v aktuálním a předcházejícím kalendářním roce, včetně informace o celkovém úhrnu zaplacených záloh pro účely správného vyplnění předepsaného tiskopisu přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok. Tato služba nahrazuje každoroční hromadné rozesílání tzv. inventur pohledávek. Ze služby lze proklikem přejít do interaktivního formuláře přehledu o příjmech a výdajích, převzít údaje, které o OSVČ již ČSSZ eviduje, a přímo z prostředí ePortálu ČSSZ vyplněný tiskopis elektronicky odeslat příslušné OSSZ. Evidence a výběr pojistného na důchodové pojištění OSVČ je nadále spravován v lokálních aplikacích na jednotlivých OSSZ (89 lokálních okruhů), a proto musela být jako mezikrok zřízena centrální aplikace – databáze OSVČ, kam jsou sehrávána data z jednotlivých lokálních okruhů. Údaje jsou následně přenášeny do zdrojové databáze pro ePortál ČSSZ.
  • Prostor: Labský sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.