Zpět

Přednáška

Home
  • Cyber detterence jako součást šedé zóny aktivní kybernetické obrany
  • Čas konání: Út 21. 9. 2021 11.25–11.40
  • V těchto dnech je veškeré naše kybernetické zabezpečení soustředěno kolem prvků reaktivní obrany. Jsme tak odkázáni na signály a upozornění, které spustí ex post reakci. Na rozdíl od útočníků, obránci stále používají a spoléhají na obranu, která byla posledním výkřikem informační technologie před 30 lety. Není proto divu, že útočníci jsou v převážné většině případů úspěšní.
    Stejně jako útočníci i my obránci musíme změnit to, jakým způsobem nahlížíme na zabezpečení a ochranu systému a dat. Namísto spoléhání na prvky reaktivní obrany jako jsou AV, FW nebo IDS, bychom měli naše aktivity směrovat více proaktivním směrem. Jedná se především o činnosti jako Red-teaming, Threat-hunting, Deception a další prvky aktivní obrany.
    V naší prezentaci vysvětlíme pojem aktivní obrana, šedá zóna aktivní obrany a především aktivitu deterence. Poslední uvedené – zastrašení – je v rámci KB bráno jako „prevence jakékoli nechtěné akce protivníka“. Dává si za cíl ovlivnit rozhodování protivníka způsobem, kdy je tento přesvědčen o daleko vyšší ceně útoku, nebo benefity útoku mažou možné dopady a jsou vyzdviženy omezení možné akce protivníka.
  • Prostor: Velký sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.