Zpět

Přednáška

Home
  • Digitalizace notářských služeb v České republice
  • Čas konání: Po 16.05.2022 15.35–15.50
  • Na podzim minulého roku nabyla účinnosti novela notářského řádu umožňující širší využití digitálních technologií při komunikaci mezi notáři a klienty. V souvislosti s ní byl výrazně rozšířen informační systém vedený Notářskou komorou České republiky. Stěžejní funkcionalitou je online sepisování notářského zápisu pro založení obchodní společnosti či provádění změn v existující společnosti, které je založeno na využití elektronického občanského průkazu nebo bankovní identity spolu s videokonferenčním spojením. Představeno bude také vydávání elektronických podpisů notářem klientům, kteří jimi nedisponují. Dalším prvkem modernizace systému je zřízení dvou evidencí, které umožňují online ověření záznamů o existenci notářských zápisů a ověřených podpisech. Vedle toho došlo k převzetí agendy vydávání apostil k notářským listinám určeným pro použití v zahraničí Notářskou komorou České republiky.
  • Prostor: Velký sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.