Zpět

Přednáška

Home
  • Digitální stavební řízení
  • Čas konání: Po 1.4.2019 15.20–15.35
  • Současný stav stavebního řízení není z pohledu stavebníka na úrovni 21. století, protože nejen že není možné podávat stavební dokumenty v elektronické podobě, ale celý stavební povolovací proces trvá poměrně dlouho a je stavebníky vnímán jako administrativně náročný. Kromě toho neexistuje efektivní propojení a podpora automatického rozhodování a provádění některých úkonů v rámci stavebního řízení. Jednoznačným požadavkem moderního stavebního řízení je harmonizace, integrování a zefektivnění výkonu stavebních a územních agend s využitím možností datové interoperability pomocí informačních technologií včetně umožnění elektronizace úkonů a on-line zpřístupnění digitalizovaných prostorových dat. Hlavním cílem je umožnit občanovi realizaci nutných procesních kroků v rámci procesů stavebního řádu a územního plánování prostřednictvím webového rozhraní v souladu s koncepcí eGovernmentu, jakož i zapojit ho do tvorby územního plánování a rozvoje regionu, ve kterém má své zájmy. Podpůrným cílem je zajištění datové interoperability státní správy v oblasti stavebního řízení, aby všechny dotčené subjekty (občan, místní samospráva, ústřední a jiné veřejné orgány, podnikatelé) využívali jednotnou technologicko-datovou prostorovou infrastrukturu a mohly smysluplně poskytovat a využívat potřebná data. Jaké jsou vize společnosti Asseco a naše zkušenosti z projektů v Německu, Švýcarsku či Litvy v oblastech stavebního řízení, portálových řešení pro podporu stavebníka nebo digitálních technických map se dozvíte během naší prezentace.
  • Prostor: Velký sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.