Zpět

Přednáška

Home
  • ICT benchmark veřejné správy
  • Čas konání: Po 20. 9. 2021 12.55–13.10
  • Provádění ICT benchmarku vychází z Metodiky programu Digitální Česko, který schválila Vláda ČR svým usnesením č. 629 ze dne 3. října 2018. Informace o realizaci benchmarku byla také schválena na plenárním zasedání Rady vlády pro informační společnost 13. srpna 2021.  
    Cílem benchmarku je zjištění aktuálního stavu v oblasti řízení ICT a stavu připravenosti veřejné správy na realizaci změn, které vedou k implementaci „plného“ eGovernmentu. Zaměření a struktura benchmarku je úzce provázáno s principy a zásadami obsaženými v Informační koncepci ČR a poslouží tak také jako komplement při tvorbě informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné moci. Součástí výstupů benchmarku bude identifikace příkladů dobré praxe a zajištění jejich následného sdílení.
  • Prostor: Velký sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.