Zpět

Přednáška

Home
  • IT podpora při boji s kůrovcovou kalamitou
  • Čas konání: Po 1.4.2019 13.45–13.55
  • V roce 2013 jsme poprvé začali na Magistrátu města Jihlavy řešit, jak do prostředí geografického informačního systému (GIS) dostat prostorová data pro potřeby státní správy lesů (SSL). V té době GIS nebyl tím nástrojem, který by pracovníci SSL dennodenně používali. To se náhle změnilo, protože se nám podařilo „jejich“ data o lesních celcích přenést ze softwaru Heletax do GIS prostředí od firmy Esri. První potřebou bylo mít tato data k dispozici v terénu při výkonu jejich pracovních povinností. Byla to doba, kdy se rozvíjely právě GIS technologie pro mobilní zařízení a vše se velmi rychle měnilo. Objevovali jsme nové možnosti mobilního mapování a kolegové s podaným prstem víc a víc sahali po celé ruce GISu a přicházeli s dalšími nápady. V dnešní době je pro ně GIS standardním nástrojem jak v kanceláři, tak v terénu. V průběhu těchto let jsme do tohoto tématu „vtáhli“ také kolegy z Krajského úřadu Kraje Vysočina. Také řešili potřebu zobrazit tato data v GIS pro své pracovníky SSL, ale také pro další pracovníky z jednotlivých ORP v Kraji Vysočina. Spolupráci se potom meze nekladly, společné projednávání, lepší orientace v terénu a všechny potřené informace tzv. v kapse díky mobilní aplikaci Collector for ArcGIS. To byl první bonus toho, že Kraj Vysočina hostoval tato data na své GIS architektuře a poskytoval tuto službu krajským pracovníkům SSL. Druhý bonus se ukázal v době, kdy se začalo mluvit o tzv. kůrovcové kalamitě. Kůrovec (odborně lýkožrout) je poměrně malý brouček, jenž v současnosti způsobuje obrovské škody na lesích se zastoupením smrku ztepilého. Jen za rok 2018 byly škody odhadnuty na cca dvanáct miliard korun. Základem boje proti kůrovcům je včasná lokalizace kůrovcového ohniska. Tuto činnost vykonávají na drobných soukromých majetcích především státem pověření a placení odborní lesní hospodáři (OLH). Jejich úkolem je vyrozumět vlastníka o množství a místě, kde se ohnisko nachází a následně toto místo zaevidovat. Tím, že jsme měli data o lesích a věděli, kde se nachází jaký porost, zbývalo vyřešit správný a jednotný způsob evidence. Ve spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava vznikla webová aplikace Evidence kůrovce. Ta umožňuje přehlednou evidenci tabulkovou formou s propojením na mapu, různé exporty nebo možnost vytvoření dopisu s výzvou ke zpracování. Touto aplikací jsme docílili přesné lokalizace kůrovcových ohnisek a hlavně úsporu času nejen jednotlivým OLH, ale všem zainteresovaným v této problematice. Díky této spolupráci získáváme relativně ucelené informace o rozšíření této kalamity. Collector for ArcGIS a webová aplikace Evidence kůrovce jako dva základní nástroje pro práci v lese na území Kraje Vysočina. Dvě důležité aplikace, které nám přináší řadu možností při řešení problémů v oblasti státní správy lesů.
  • Prostor: Přednáškový sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.