Zpět

Přednáška

Home
  • AIS UK – informační systém pro archiv třetího tisíciletí
  • Čas konání: Po 16.05.2022 9.00–9.15
  • Archivní informační systém Univerzity Karlovy je komplexním nástrojem pro IT podporu činností Archivu UK. Zajišťuje výběr archiválií, jejich evidenci, správu, uložení, archivní zpracování a zpřístupnění. Byl realizován v souladu s principy OAIS, je unikátní propojením správy archiválií v digitální a analogové podobě (včetně hybridních archiválií a digitalizátů), kdy předmětem správy a dlouhodobé ochrany analogových archiválií jsou jejich metadata. Benefitem je rychlý přístup k metadatům a digitálnímu obsahu.
    Systém řeší zpřístupnění archiválií, správu badatelny a komunikaci s badateli. Byl realizován jako modulární řešení, kdy jsou jednotlivé celky propojeny pomocí api. Při realizaci bylo využito informačních systémů českého archivnictví, které byly upraveny a vzájemně integrovány. Systém respektuje stav a praxi českého archivnictví (v oblasti legislativní, procesní i použitím datových modelů) a je funkčním komplexním IT řešením použitelným v dalších veřejných archivech.
    Systém byl oceněn cenou CNZ za rok 2021 za mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů.
  • Prostor: Eliščin sál

Přednášející

Vkládat přednášku do oblíbených a hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.